Speluitleg

Hoe wordt het spel gespeeld?

Wat kun je met de opvoedschijf?

De Opvoedschijf maakt op een simpele manier overzichtelijk wat kinderen nodig hebben en past dit toe op elke unieke opvoedsituatie. 

Als gezinscoach, jeugdverpleegkundige of orthopedagoog zet je de opvoedschijf in als een spel wat je samen met de ouders speelt. Vanaf ongeveer 8 jaar kunnen de kinderen ook meedoen.

 Jullie maken samen visueel wat er al naar tevredenheid is in de opvoeding en wat de ouders gaan ontwikkelen. Hoe je opvoedt is persoonlijk en ligt snel gevoelig. Het spel geeft steun om op een open en nieuwsgierige manier in contact te zijn over hoe deze ouders (willen) opvoeden. Het maakt het opvoeden makkelijk bespreekbaar.

De opvoedschijf is gebaseerd op wetenschappelijke kennis en orthopedagogische ervaring in de gezinsondersteuning. In de opvoedschijf is verwerkt wat kinderen minimaal nodig hebben om goed op te kunnen groeien.

Hoe speel je het spel?

Bepaal welke categorieën van de opvoedschijf je in dit gesprek met elkaar wilt gaan leggen.

Het is mogelijk alle schijfjes in 1 keer te leggen. Je kunt ook kiezen voor een of een aantal categorieën. Kies wat voor jullie op dit moment het beste past. 

Door met elkaar in gesprek te gaan bepaal je waar de schijfjes horen te liggen.

Als het item voldoende aanwezig is leg je het schijfje in de cirkel wat is er al?”.

Als er nog iets te ontwikkelen is leg je het schijfje in de cirkel te ontwikkelen”.

Wanneer je het niet met elkaar eens bent, leg je het schijfje in de cirkel ‘te ontwikkelen”. Zo kun je er later op terugkomen en er nog eens over door te praten of afspreken om er een poosje extra op te letten; He, hoe doen we dat eigenlijk?

Wil je meer informatie over wat er op een schijfje staat? Kijk dan verderop op deze website.

Deze informatie helpt ook om te beslissen of een schijfje al voldoende aanwezig is of nog te ontwikkelen is.

Noteer welke schijfjes gelegd zijn op de wat is er al plaat en op de te ontwikkelen plaat.

Noteer de doelen, actie’s en afspraken die jullie maken bij de schijfjes die op de te ontwikkelen plaat liggen.

Wat kinderen minimaal nodig hebben heeft een uitroepteken op de schijf. Kinderen kunnen zich pas goed ontwikkelen wanneer deze schijfjes op de Wat is er al plaat liggen.

Speluitleg

Kinderen hebben behoefte aan plezier; dat geeft energie en maakt het leven leuk. Plezier en ontspanning werken gunstig op de ontwikkeling van de hersenen.

PLEZIER

Kinderen hebben rust en regelmaat nodig om zich te kunnen ontwikkelen.

REGELMAAT

Kinderen hebben zorg en bescherming nodig. Ze zijn te jong om al voor zichzelf te kunnen zorgen.

ZORG & BESCHERMING

Kinderen hebben stimulans nodig: aanmoediging, uitdaging om te kunnen leren, spelenderwijs en op school.

STIMULEREN ONTWIKKELING

Kinderen hebben baat bij een veilige gehechtheid met hun ouders. Kinderen die een veilige relatie hebben met hun ouder hebben meer zelfvertrouwen. Ze kunnen beter omgaan met stress en emoties.

GEHECHTHEID

Kinderen hebben grenzen nodig; zo leer je wat wel en niet acceptabel is en leer je grenzen te respecteren. Kinderen voelen dat ze belangrijk zijn, wanneer ouders voldoende moeite doen om grenzen aan te geven.

GRENZEN