Gehechtheid

De hechtingspers(o)nen blijven gelijk !

De ouder(s) zijn de natuurlijke en vanzelfsprekende hechtingspersonen voor het kind. Anderen (familie, verzorgers) kunnen ook een hechtingspersoon zijn voor het kind. Voor gezond opgroeien is het nodig dat er ten minste 1 hechtingsfiguur voor het kind, die ook voor het kind beschikbaar blijft in de toekomst. 

Een hechtingsfiguur :

Is bezorgd wanneer er iets met het kind is
Zorgt voor het kind en is er voor het kind wanneer hij/zij dit nodig heeft
Voelt veilig en vertrouwd voor het kind

De ouder is  beschikbaar voor het kind !

Dit betekent dat:

Je aandacht hebt voor je kind en je actief contact maakt met je kind; door het aan te raken, oogcontact te maken en tegen je kind te praten.
Je niet enkel fysiek aanwezig bent in dezelfde ruimte. Je merkt op waar je kind mee bezig is en geeft daar aandacht aan.
Je de contactinitiatieven van je kind ziet; Je kind kan contact met je zoeken door naar je te kijken, oogcontact te zoeken, iets te laten zien of iets te zeggen. Sommige kinderen laten op onduidelijke manier zien dat ze contact zoeken.
Je reageert positief wanneer je kind contact met je zoekt.

NB:. Bovenstaande 4 punten zijn samenvattend weer te geven in het aangaan van communicatiecirkels.

Zie de blog voor communicatiecirkels

Meer weten over het effect op je kind wanneer je niet voldoende beschikbaar bent: zoek filmpjes met still face als zoekterm op YouTube 

De ouder kan het kind troosten of kalmeren.

Voor een veilige gehechtheid biedt je troost aan je kind bij frustratie of wanneer iets niet lukt. Je straalt uit : “kom maar”.
Wanneer je kind veilig gehecht is laat hij of zij zien dat het troost en bescherming zoekt bij jou als ouder in moeilijke situaties.

Ouder geeft het kind vertrouwen om te ontdekken

Voor een veilige gehechtheid ondersteun je als ouder je kind om zelf te doen en zelf te ontdekken. Je straalt uit :“toe maar”  “
Wanneer je kind veilig gehecht is zie je dat je kind gaat ontdekken en op onderzoek uit durft te gaan. Hij of zij weet dat jij als ouder altijd voor hem of haar klaar staat wanneer het nodig is

Het “kom maar” en “toe maar” vormen samen de cirkel van veiligheid.  Deze is op toegevoegd als bijlage in de blog.

De bouwstenen van veilige gehechtheid van Truus Bakker is toegevoegd in de blog.

De ouder verwoordt wat het kind voelt en denkt

Dit wordt mentaliseren genoemd en betekent dat je:

Kijkt naar je kind en verwoordt wat je kind doet, wil, voelt en denkt. Je kind voelt zich hierdoor gezien.
Kind leert omgaan met emoties doordat jij als ouder deze herkent, erkent en hier een woord aan geeft.

Omdat je niet echt in het hoofd van je kind kan kijken, moet je soms een beetje raden wat er in je kind omgaat; je kijkt naar je kind, je leeft je in en vertelt wat jij denkt dat er in je kind omgaat. Het geeft niet wanneer je niet in één keer goed zit, dan raad je nog een keer. 
Het kind leert op deze manier  gevoelens in zijn of haar eigen lijf te herkennen, te verwoorden en te accepteren. Zo leert je kind zichzelf te kalmeren, met zijn of haar gevoel om te gaan en wensen en behoeften te delen.

Geef ondertiteling bij situaties. Dit betekent dat je je kind vertelt  wat er gaat gebeuren, uitleg geeft bij situaties die je kind nog niet zelf kan snappen, vertelt wat de emoties of intenties van jou of anderen (kunnen) zijn. ( als je zelf bv gestrest bent vertel je kind, in taal die bij zijn leeftijd past, wat er met je aan de hand is). Hiermee zorg je voor veiligheid. Je kind kan op deze manier goed volgen wat er aan de hand is. De wereld wordt voorspelbaar.

De ouder houdt een kalm brein !

Jongen kinderen hebben hun ouder(s) nodig wanneer ze boos, verdrietig of bang zijn. Als je als  ouder rustig kan blijven, kan je kind kalmeren. Het is belangrijk dat je als ouder je eigen emoties kan reguleren. Zo ben en blijf je een veilige ouder waar je kind op kan rekenen.

Soms is het extra moeilijk om als ouder rustig en kalm te blijven. Bijvoorbeeld wanneer je kind een moeilijk temperament heeft, of wanneer er meer dingen aan de hand zijn of als je zelf als ouder niet zo stabiel bent. Het is belangrijk om dan hulp en steun te zoeken.

Meer weten over stress?  zie hersenen en emoties in beeld. W. Brands-Zandvliet

Zoek filmpjes op You tube over window of tolerance

Kijk op augeo.nl voor de ” breinbijsluiters”  over stress en de invloed op het brein en de ontwikkeling van een veerkrachtig brein.

Meer weten over gehechtheid? : 

Voorleesverhalen/eenvoudige boekjes die je hierover kunt lezen zijn :

   • hoe Lizzy over hechting leerde… M. Scheres
   • Tom en Sophie ontdekken een kacheltje. A. Struik

Verdiepend:

   • Er zijn voor je kind, C. Brok en M de Zeeuw
   • Opvoeden doe je met je brein. D Hughes en J. Baylin
   • Ik heb ook wat te vertellen, communiceren met pubers en adolescenten. M. Delfos