Regelmaat

Stabiliteit  ! ;

in levensomstandigheden, contacten met anderen en plannen voor de toekomst.

Je kind heeft voldoende zekerheid, omdat “het leven” niet steeds veranderd. 
Waar je woont, met welke mensen je omgaat, wie er bij jou in huis woont, wie de vriend of vriendin van je ouder is, naar welke school je gaat, etc.  Dit zijn basisomstandigheden die voor je kind duidelijk en voorspelbaar moeten zijn. 
Het is best mogelijk om een keer iets te veranderen of om plannen te maken om iets te veranderen. Wanneer deze plannen te vaak wisselen, is dit schadelijk voor de ontwikkeling van je kind. Je kind weet dan niet meer waar het aan toe is. Dit zorgt voor een gevoel van onzekerheid en onveiligheid.

 Kind gaat naar school !

Je kind gaat naar school zoals de leerplicht voorschrijft. Verzuim wordt zoveel mogelijk voorkomen. Je brengt en haalt je kind op tijd en hij/zij krijgt de benodigde spullen mee. 
Betrokkenheid bij school (vooral basisschool) is prettig voor je kind. Dit kan door activiteiten vanuit school samen te bezoeken. Hier liggen veel mogelijkheden tot contact met andere ouders en met vriendjes van je kind.
Bezoeken van de  peuterspeelzaal voor jongere kinderen is goed voor de ontwikkeling. 

Dagritme ! ; 

met regelmaat van eten en slapen

Er is voldoende structuur in de dag. Dit betekent dat er: 

normale tijden zijn voor eten en slapen. 
een eigen bed is voor je kind. 
activiteiten zitten in de dag en dat er voldoende rust is. 
een bepaalde vanzelfsprekendheid is in hoe de dingen gaan. Bijvoorbeeld: eten doen we aan tafel, voor het slapen tanden poetsen, voorlezen bij naar bed gaan

Huis en geld op orde !

Er is een huis om in te wonen. De voorzieningen in het huis zijn voldoende op orde (warmte, elektriciteit, ventilatie, staat van de woning). Er is voldoende zekerheid dat men in het huis kan blijven of er is actie ondernomen om de onzekerheid op te lossen (inschrijven voor woningen, op zoek gaan naar (tijdelijke) andere mogelijkheden om een dak boven het hoofd te hebben).
Problemen met geld zorgen voor veel stress. Geldzaken op orde hebben is een belangrijke beschermende factor voor een goede opvoedingssituatie. Weinig geld hebben is niet altijd te veranderen. Het gaat om rond kunnen komen met wat er is. Het geld gaat eerst naar belangrijke dingen zoals de huur, eten en verzekeringen.
Het voorkomen of oplossen van schulden. Het is belangrijk om hulp te zoeken wanneer dit alleen niet lukt

Planning en voorspelbaarheid van activiteiten

Het is belangrijk dat je kind weet wanneer er wat gaat gebeuren. Dit geeft rust en een gevoel van veilig zijn.

Dit kan doordat:

Je vertelt of laat zien wat we straks of vandaag gaan doen en wat er gaat gebeuren.
Je vertelt of laat zien dat iets niet doorgaat en waarom.
Je vertelt of laat zien wanneer er/of het tijd is voor wat.

Opgeruimd en schoon huis

Het geeft rust als de omgeving opgeruimd is, als je voldoende weet waar wat ligt. Teveel speelgoed in de ruimte kan ervoor zorgen dat je kind overprikkelt raakt en niet rustig kan gaan spelen.

Wat voldoende opgeruimd en schoon is, is persoonlijk. Dit heeft veel te maken met wat je zelf gewend bent en in je “karakter” zit.

Ben jij iemand die:
in de gaten moet houden dat het niet te vies en rommelig wordt?

Dit zou problemen kunnen opleveren ten aanzien van veiligheid, chaos en hygiëne.

in de gaten moet houden of er niet te veel aandacht voor netjes en schoon is?

Dit zou veel stress kunnen geven in het gezin en de spontaniteit en ontspanning in de weg zitten.