Zorg en bescherming

Er is medische zorg !

Je gaat zo nodig naar de dokter en tandarts en andere medisch noodzakelijke hulpverleners.
Je gebruikt medicatie zoals deze is voorgeschreven door de dokter. Er is passende verzorging bij lichamelijke ziektes of kwetsuren.
Je gaat met je kind naar het consultatiebureau of laat andere professionals meekijken of je kind zich lichamelijk en geestelijk goed ontwikkelt.

Er is veiligheid in en om huis !

Denk hierbij aan:

Gevaarlijke voorwerpen zijn veilig opgeborgen. 
Er zijn bijvoorbeeld traphekjes zodat je kind niet van de trap kan vallen. Schoonmaakmiddelen zijn bijvoorbeeld op een plek gezet waar het kind niet bij kan.
Er wordt gezorgd voor veiligheid in verkeer en bij het buiten spelen.
Passend bij de leeftijd is er toezicht (fysiek en online)
Er is aandacht voor veiligheid op sociale media en gebruik van de telefoon.

Ouder weet waar het kind is en wat het doet !

Passend bij de leeftijd, wat betekent dat:

-er de eerste levensjaren een ouder fysiek aanwezig is bij je kind.
-de leefwereld van je kind stap voor stap groter wordt. 
-het vanzelfsprekend is voor je kind dat hij/zij een van de ouders toestemming vraagt en laat weten waar hij/zij is. 
-er vervolgens overleg is en afspraken gemaakt worden door ouder en kind over waar je kind is en wat je kind gaat doen.
-er sprake is van een natuurlijke bezorgdheid op het moment dat je niet weet waar je kind is.

Bij pubers hoort meer ruimte. Je maakt afspraken met wie en hoe lang je kind ergens is. Geef ook vertrouwen en controleer niet “elke stap”.

Gezond eten en voldoende bewegen !

Er is elke dag voldoende eten met voedingswaarde waardoor je kind kan groeien. 
Je zorgt er ten minste voor dat er 3 maaltijden per dag zijn, dat je kind ontbijt heeft gehad voordat het naar school gaat en dat er eten en drinken meegegeven wordt voor op school/dagopvang.
Er is aandacht voor bewegen en naar buiten gaan. Passend bij de leeftijd zit je kind op een sport. Als dit niet bij de interesses past of financieel niet haalbaar is, wordt er op een andere manier aandacht gegeven aan voldoende bewegen.

Goede verzorging !

Je kind ziet er verzorgd uit. Er is voldoende aandacht voor de basale lichamelijke verzorging zoals bv douchen, tandenpoetsen, haren kammen, passende en schone kleding.

Er is steun in het netwerk !

Er zijn mensen om je gezin heen met wie de zorg voor je kind gedeeld kan worden. Niemand voedt een kind alleen op. 
Er zijn mensen die kunnen oppassen of waar de je zo nodig een beroep op kan doen als je zelf even niet kan of steun kan gebruiken.