Grenzen

De ouder heeft regie !

Je  kind ervaart natuurlijk gezag van jou als ouder. Dit betekent dat:

Het voor je kind normaal is om toestemming te vragen 
Je kind een grens van jou als ouder accepteert.

      •  

Je in je ouderrol blijft ten opzichte van je kind. Hier hoort bijvoorbeeld bij dat je volwassen zaken bespreekt met andere volwassenen, waar je kind niet bij aanwezig is.

Regels en ruimte

Het is duidelijk voor je kind welk gedrag wel en niet acceptabel is. Dit wordt duidelijk door (ongeschreven) regels en afspraken binnen het gezin.

Belangrijk bij gemaakte regels en afspraken:

Ze zijn voorspelbaar.
Je kind weet waarom ze er zijn. 
Een verandering of uitzondering wordt uitgelegd.
Ze zijn betrouwbaar. Dit betekent dat ze niet steeds veranderen

Er is, passend bij de leeftijd van je kind, voldoende ruimte voor:

Eigen wensen
vrijheid om initiatief te nemen,
experimenten
onderhandeling.

Afhankelijk van de leeftijd zal je kind dingen zelf willen doen,  zelf willen weten en dit ook stevig neerzetten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan peuters en pubers. Als ouder weet je dit, hou je hier rekening mee en kan je hier op meebewegen. Als ouder heb je balans in consequent zijn en ruimte geven.

De ouder geeft op een passende manier grenzen aan

Je reageert op overschrijding van grenzen of het niet voldoen aan een verwachting. Het kind ervaart veiligheid en het gevoel belangrijk te zijn wanneer ouders grenzen aangeven.  Hierbij is het belangrijk dat:

je op een rustige en duidelijke manier bij je punt lijft
je je kind even tijd geeft en de grenzen blijft herhalen
de relatie tussen jou en je kind intact blijft bij het (praten over) overschrijden van grenzen
de gevoelens die een rol spelen bij het geven en ervaren van grenzen (boosheid, teleurstelling en verdriet) er mogen zijn bij je kind en bij jou als ouder. Aandacht geven aan de gevoelens helpt bij het accepteren van de grens.
Je lastige gevoelens zoals boosheid en verdriet, leert verdragen en onder controle kunt houden. Als deze gevoelens worden benoemd en erkent zullen ze zakken. Je mag je boosheid en verdriet laten zien en benoemen en gaat niet over tot agressief, chanterend of machteloos gedrag.  
Je even tijd neemt of geeft om weer rustig worden wanneer je merkt dat jijzelf of je kind de controle kwijtraakt. Pak daarna de draad weer op.

Er is passend voorbeeldgedrag bij de ouder

Dit betekent dat je:

gedrag past in de normen van de samenleving
de normen die je wilt uitdragen voorleeft
gezond omgaat met middelen (alcohol, drugs, roken)
beloftes nakomt
lichamelijke grenzen respecteert (baas over eigen lijf, nb; minimaal nodig)
aandacht hebt voor verzoeningsgebaren bij grensoverschrijding (bijvoorbeeld sorry zeggen)
eigen fouten of vergissingen kunt toegeven

Ouders zitten op 1 lijn

Als ouders steun je elkaar en ben je het met elkaar eens over wat wel en niet acceptabel is. Wanneer je een verschil van mening hebt, praat je hierover, zonder dat je kind hierbij is.
Zeg geen nare dingen over de andere ouder of val de andere ouder niet af tegenover je kind. Let hier extra op als je gescheiden bent.

Bij complex ouderschap na scheiding kan solo parallel ouderschap een oplossing zijn als het op 1 lijn zitten als ouders niet haalbaar blijkt.

 

Er is respect

respectvol omgaan met elkaar :

luisteren naar elkaar, afwezigheid van hatelijke of vernederende opmerkingen, (nb  dit is minimaal nodig), netjes omgaan met spullen,

respectvol omgaan met autoriteiten zoals instanties, leerkrachten, politie, hulpverlening.

Hoe wordt er omgegaan met de dieren in huis?

Meer lezen over grenzen?

Makkelijk leesbaar: How2Talk2Kids. A. Faber en E. Mazlish

Verdiepend: Ik heb ook wat te vertellen, communiceren met pubers en adolescenten. M. Delfos

Is er sprake van moeilijk en schadelijk gedrag van je kind (bv spijbelen, weglopen, criminele activiteiten, agressie, op gevaarlijke plekken rondhangen). Ga onderzoeken hoe het zit met jullie gehechtheidsrelatie en de communicatiecirkels. De methode “geweldloos verzet” biedt mogelijkheden tot verbetering, waarbij je als ouder respectvol blijft in jouw communicatie.