Opvoedschijf

We willen allemaal goede ouders zijn

De opvoedschijf is een methode voor opvoedondersteuning

_DSF1062-min

De opvoedschijf maakt bespreekbaar wat kinderen nodig hebben.

Kernpunten van de opvoedschijf

Het spel geeft je een middel in handen waarmee de nieuwsgierigheid van ouders wordt geprikkeld. De schijfjes uit de taart geven vanzelfsprekend aan over welke onderdelen van de opvoeding gepraat gaat worden. Hoe doen we/jullie dit eigenlijk als ouders? De spelvorm zorgt voor luchtigheid. Het  maakt het makkelijk bij ouders aan te sluiten en henzelf, en eventueel de kinderen of andere betrokkenen uit het netwerk te bevragen. Stuur het gesprek naar wat concreet wordt gezien en gemerkt over het onderwerp op het schijfje. Voor elk schijfje is op deze site  (bij speluitleg) meer informatie te lezen wat bedoelt wordt met het woord of de zin op het schijfje. Het spel met het materiaal stimuleert om op een vriendelijke manier het gesprek te voeren.

Er valt zoveel te zeggen over wat goede opvoeding is en we willen ruimte om persoonlijke keuzes te maken. Uniek in de opvoedschijf is dat kennis over opvoeden, gebaseerd op ervaring en onderzoek, bij elkaar is gebracht en gevisualiseerd. Los van leeftijd van de kinderen en culturele/persoonlijke kleuring geeft dit een goed beeld van wat kinderen nodig hebben om op te groeien.

De schijf bestaat uit 6 gekleurde taartpunten; zorg en bescherming, regelmaat, plezier, gehechtheid, grenzen en stimuleren van de ontwikkeling. Elke taartpunt heeft 6 schijfjes waarmee het onderwerp van de taartpunt concreet wordt gemaakt.

Een aantal schijfjes hebben een uitroepteken. Het uitroepteken betekent dat kinderen zich pas goed kunnen ontwikkelen als dit schijfje op de “wat is er al” stapel gelegd kan worden.

Elk schijfje wordt op de “wat is er al” plaat gelegd of op de “te ontwikkelen” plaat. In beeld brengen wat er al is, geeft energie en versterkt. Er ontstaat ruimte om te praten en te kijken naar wat ontwikkelt kan of dient te worden. Is hoe je het doet als ouder hoe je het wil doen voor je kinderen? Het spel vergroot die bewustwording en kan op die manier de motor van behouden, versterken en veranderen zijn.

Over mij

In mijn werk als Orthopedagoog/Gz-psycholoog vind ik het belangrijk goed aan te sluiten bij de ouders die om opvoedingsondersteuning vragen. Met het meest waardevolle, namelijk je kinderen, stel je je als ouder heel kwetsbaar op wanneer je om hulp vraagt. Helemaal wanneer je daarbij naar jezelf durft te kijken. Vertrouwen is de basis voor ontwikkeling. Iets willen geeft de energie en regie. Kennis, vaardigheid en ervaring laten zien hoe het kan. Al deze zaken wilde ik combineren, omdat ik dat kan. Omdat ik de hulpverlening er resultaatgerichter en plezieriger mee kan maken. Mijn creativiteit heeft me geholpen vorm te geven aan deze visuele methode voor opvoedondersteuning.