Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Praktijk voor Veerkracht dat via de website www.opvoedschijf.nl gedaan wordt en op elke overeenkomst op afstand die vervolgens tussen jou en Praktijk voor Veerkracht tot stand komt. Door het plaatsen van een bestelling via de website van opvoedschijf.nl, geef je te kennen dat je met de toepasselijkheid en inhoud van deze algemene voorwaarden instemt. Deze algemene voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en kunnen via de website worden ingezien, gedownload en geprint. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden aan je beschikbaar gesteld.

Bedrijfsgegevens

Praktijk voor Veerkracht

De opvoedschijf is onderdeel van Praktijk voor Veerkracht. Praktijk voor Veerkracht is een eenmanszaak van Anneke van der Veen, voor orthopedagogische en psychologische hulpverlening gevestigd te Gramsbergen. Het staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 52223051 met BTW nummer NL 001578067B16.

Het adres van Praktijk voor Veerkracht is De Esch 1 7783 CG Gramsbergen.

Er kan contact opgenomen worden via Anneke@opvoedschijf.nl

Opdrachtgever/klant

De natuurlijke of rechtspersoon die een product bestelt via opvoedschijf.nl of een verzoek doet voor het verzorgen van een workshop.

Producten en prijzen

De op de website vermelde prijzen en eventuele bezorgkosten zijn inclusief BTW.

Verzend- en eventuele retourkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Naar aanleiding van een verzoek van opdrachtgever tot het verzorgen van een workshop stuurt, Praktijk voor Veerkracht, indien gewenst, een offerte aan de opdrachtgever met de geldigheid van 3 maanden, tenzij de offerte anders vermeldt. De overeenkomst tussen Praktijk voor Veerkracht en opdrachtgever komt tot stand doordat beide partijen de overeenkomst ondertekenen.  Alle in de offerte genoemde bedragen zijn exclusief BTW, eventuele reis-en verblijfskosten, tenzij anders vermeld.

Verzending

Producten worden binnen enkele dagen verzonden na ontvangst van betaling, mits het product op voorraad is.

Veilig betalen en bestellen


Bestellingen via de webshop worden verwerkt door Mollie. Zie voor informatie over mollie, mollie.com

Herroepingsrecht/Retourbeleid


U kunt de koop op afstand zonder opgave van redenen ontbinden (herroepen) tot 14 dagen na aflevering van uw bestelling. Deze termijn (bedenktijd) gaat in op de dag na aflevering van uw bestelling.
Tijdens de bedenktijd dien je zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking en zul je het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Indien je van je herroepingsrecht gebruik maakt, dien je het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons te retourneren. Het herroepen en retourneren van de koop op afstand is kosteloos, met uitzondering van de kosten van terugzending. Zodra wij het product in goede orde retour hebben ontvangen, wordt de aankoopprijs van het product binnen 14 dagen aan je terugbetaald.

Klachten en vragen

Mocht er iets niet naar je wens zijn, dan horen we dat natuurlijk graag, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Wij proberen je klacht dan in goed overleg op te lossen en je vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Onze contactgegevens vind je in deze voorwaarden onder “bedrijfsgegevens”.

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die daarop betrekking hebben dienen voorgelegd te worden aan de Nederlandse rechter.

Auteursrecht

 

Het intellectueel eigendom van de bestelde materialen en workshops berust bij Praktijk voor Veerkracht. Opdrachtgever mag de materialen uitsluitend vermenigvuldigen of verspreiden voor eigen gebruik na  schriftelijke goedkeuring door Praktijk voor Veerkracht en onder duidelijke bronvermelding.

Uitvoering van overeenkomst en aansprakelijkheid

 

Praktijk voor Veerkracht verplicht zich de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

Praktijk voor Veerkracht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de informatie via het product of een workshop verstrekt.

Privacybeleid

 

Praktijk voor Veerkracht gaat zorgvuldig en veilig met je gegevens om. Je gegevens worden gebruikt om je bestelling te kunnen leveren. Lees er meer over in de privacyverklaring.