Stimuleren Ontwikkeling

Positieve en reële verwachting van dit kind !

Stem je verwachtingen af op je kind:

Wat kan en hoort bij een kind van deze leeftijd? 
Wat zijn de krachten en valkuilen van je kind? 
Wat hoort bij het karakter van je kind
Waar is je kind in geïnteresseerd?
Zijn er bijzonderheden waar je rekening mee moet houden? (bv ontwikkelingsproblemen of moeilijke omstandigheden).
Ga ervan uit dat je kind het goed wil doen.

Leren omgaan met gevoel en met anderen 

Het aanleren van emotionele en sociale vaardigheden passend bij de leeftijd. 

Voorbeelden van emotionele vaardigheden:

omgaan met teleurstelling, 
benoemen wat je voelt, 
verdragen van naar gevoel zonder jezelf of anderen pijn te doen. 

Voorbeelden van sociale vaardigheden:

op je beurt wachten, 
samen spelen, 
iets vragen, 
opkomen voor jezelf.

Er is positieve aandacht voor (de ontwikkeling van) het lijf en seksualiteit. Omgaan met wensen en grenzen hoort hierbij. De baas zijn over het eigen lijf. Genieten van het lijf. 

Meer info: Zie bv boekjes van Sanderijn van der Doef of seksuele vorming.nl

Passende taakjes en verantwoordelijkheden

Taakjes en verantwoordelijkheden passen bij de leeftijd van het kind
Stap voor stap leren om ergens verantwoordelijk voor te zijn. 
Het voelt goed om iets te kunnen, trots zijn op iets wat je hebt gedaan of kunt.

Passende activiteiten, spel en speelgoed

Met spel, speelgoed en activiteiten kun je je kind uitdagen om zich te ontwikkelen. De motoriek, de zelfredzaamheid, het denken, de taal, begrip van de wereld, oplossend vermogen en sociaal- emotionele vaardigheden ontwikkelen zich door ervaring op te doen in het dagelijks leven. Spelen, activiteiten (samen) doen, laten ontdekken, mogen proberen, interesse wekken en taal/ uitleg te geven aan wat er speelt in de leefwereld. Hierdoor leren kinderen. 
Activiteiten, spel en speelgoed passend bij de leeftijd van het kind
Voor de taalontwikkeling is het belangrijk om met je kind te praten, te zingen en (voor) te lezen, te vertellen wat er (gaat) gebeurd (gebeuren).

Stimuleren van maken van huiswerk

Het is belangrijk om:

Te ondersteunen en te helpen herinneren of helpen plannen van huiswerk.
Belangstelling te tonen voor wat je kind moet doen voor school, wat de resultaten zijn.
Aan te moedigen en op weg helpen als het lastig is.

Wees geïnteresseerd en steunend. Geef pubers ook ruimte en vertrouwen. Sommige kinderen zijn meer steun nodig bv met planning. De meeste kinderen ook ruimte om zelf te leren plannen en ontdekken hoe ze iets aanpakken. Ga niet teveel controleren, bv steeds magister of andere planningssystemen van school in de gaten houden. 

Stimuleren van zelf doen, ontdekken en contacten aangaan.

Het is belangrijk om:

Te ondersteunen en blij te zijn met wat je kind zelf doet
Interesse te tonen in wat je kind doet en leuk vindt.
Contacten te stimuleren, belangstelling te hebben voor vriendjes/vriendinnetjes en ze welkom te heten.

Rustig en positief blijven als er wat mis gaat. Bevraag hoe het kind denkt het een volgende keer aan te pakken.


Zie voor meer tips over wat past bij leeftijd:

opvoeden.nl

groeigids.nl