Communicatie cirkel: zo voelt een kind zich gezien.

Een communicatiecirkel geeft in een schema weer hoe afgestemde interactie eruit ziet. De ouder of het kind neemt initiatief in het contact (bv door een bal te laten zien), de ander signaleert dit initiatief (merkt op dat de ander contact zoekt/iets wil laten zien of zeggen), geeft een ontvangst bevestiging van het initiatief (door bv naar de bal te kijken of te zeggen “wat een mooie bal”), er vindt een uitwisseling plaats (gesprekje, beurten maken, verdiepen) en de communicatie wordt afgesloten (veelal wordt dit non-verbaal duidelijk (bv verbreken van oogcontact).

De kwaliteit van de communicatie en de onderlinge betrokkenheid van ouder en kind verdiept zich, wanneer er meer communicatiecirkels zijn. 

Het signaleren van initiatief, het geven van een ontvangstbevestiging op wat de ander wil delen, gerichte aandacht voor beurt verdeling en opmerken van afsluiten zorgen ervoor dat het kind (de ander) zich gehoord en gezien voelt.

Onderstaande afbeeldingen geven de communicatie cirkel weer: een met tekst, een voor jonge kinderen en een voor baby’s.