Goed genoeg ouderschap en de opvoedschijf

De 14 punten van goed genoeg opvoederschap zijn verwerkt in de opvoedschijf.De schijfjes met een uitroepteken verwijzen naar goed genoeg ouderschap. In deze tabel zie je hoe de 14 punten geïntegreerd zijn in de opvoedschijf. Goed genoeg ouderschap en de opvoedschijf versie 9 juli 24

Escalatieladder

Hoe voorkom je strijd met je kind terwijl je als ouder de regie houdt. Kijk naar het volgende filmpje op you tube : Verbindend gezag en geweldloos verzet; pijler de-escaleren

Bouwstenen van Veilige Gehechtheid

Truus Bakker Behoefte en ontwikkeling van het kind in rood wat er ontstaat wanneer er niet aan de behoefte wordt voldaan Opdracht van de ouder in rood wat een ouder kan laten zien wanneer hij de opdracht niet kan vervullen

Opvoedtips

Kijk voor handig en betrouwbare opvoedtips/filmpjes op opvoeden.nl

Cirkel van veilige gehechtheid

De cirkel geeft weer hoe de interactie tussen ouder en kind eruit ziet bij een veilige gehechtheid. De ouder is een veilige haven waar het kind zich geborgen voelt en kan kalmeren. En de ouder is een veilige basis waardoor het kind gaat ontdekken en ontwikkelen.

Communicatie cirkel: zo voelt een kind zich gezien.

Een communicatiecirkel geeft in een schema weer hoe afgestemde interactie eruit ziet. De ouder of het kind neemt initiatief in het contact (bv door een bal te laten zien), de ander signaleert dit initiatief (merkt op dat de ander contact zoekt/iets wil laten zien of zeggen), geeft een ontvangst bevestiging van het initiatief (door bv […]

blog waarom liegt een kind?

Liegen Dit artikel verscheen eerder in de Basics 3-2021 en staat op de website van basic trust. Auteur: Willemijn Guiljam-Geijtenbeek Basic Trust Goes en Zierikzee ‘Dat mijn kind iets doet wat niet mag, vind ik tot daaraan toe. Maar dat hij erover liegt?!’ Liegen heeft een nare bijsmaak, het roept wantrouwen en achterdocht op. Dit […]