Cirkel van veilige gehechtheid

De cirkel geeft weer hoe de interactie tussen ouder en kind eruit ziet bij een veilige gehechtheid. De ouder is een veilige haven waar het kind zich geborgen voelt en kan kalmeren. En de ouder is een veilige basis waardoor het kind gaat ontdekken en ontwikkelen.

Communicatie cirkel: zo voelt een kind zich gezien.

Een communicatiecirkel geeft in een schema weer hoe afgestemde interactie eruit ziet. De ouder of het kind neemt initiatief in het contact (bv door een bal te laten zien), de ander signaleert dit initiatief (merkt op dat de ander contact zoekt/iets wil laten zien of zeggen), geeft een ontvangst bevestiging van het initiatief (door bv […]